Aktivity
pro výzkumné organizace

sdružuje odborníky, zajímá se o inovace a aktuální témata, iniciuje zajímavé projekty VVI

... a mnohem více!

KDO JSME

AVO o.p.s. sdružuje:

 • uznávané odborníky na poli výzkumu v oblasti ekonomické, zemědělské, strojírenské, oblasti dopravy
 • zkušené řešitele národních a mezinárodních projektů
 • poradce mezinárodních a národních organizací, zkušené pedagogy a lektory

NAŠE PROJEKTY

Aktivita AVO o.p.s. je založena na dlouhodobých vazbách:

 • spojuje nás zájem inovace vytvářet, aplikovat do praxe a vzdělávat
 • vzájemné vazby stojí na mnohaleté spolupráci a jsou založeny na důvěře
 • iniciujeme a zapojujeme se do zajímavých projektů pro výzkum, vývoj a transfer inovací
Mapavin logo
BE IN logo

Proč to děláme

Reagujeme na aktuální témata:

 • novou Evropskou Zelenou dohodu a prosazování principů udržitelného rozvoje
 • bioekonomiku jako stěžejní strategie EU pro efektivní využívání biologických zdrojů
 • podporu Průmyslu 4.0 mezi malými a středními podniky pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • transfer inovací do praxe = znalosti a schopnost inovovat jako základní konkurenční výhoda
 • dlouhodobě udržitelný vývoj = výkonnost ekonomická, sociální a environenmentální
 • zajištění energetické soběstačnosti = koncepce využívání netradičních energetických zdrojů
 • zajištění potravinové soběstačnosti = dlouhodobě udržitelné zemědělství pečující o krajinu
 • mobilita jako nutná podmínka hospodářského rozvoje = environmentálně, ekonomicky a sociálně příznivá doprava
Bioekonomika

Bioekonomika

Soběstačnost

Soběstačnost

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Průmysl 4.0 a inovace

Průmysl 4.0 a inovace

Co nás zajímá

Oblasti a témata, která nás zajímají

Bioekonomika

Bioekonomika

 • nové technonologie využívání biologických zdrojů a přeměnu odpadních proudů na suroviny
 • energetické plodiny a udržitelné zemědělství
 • environmentálně, sociálně a ekonomicky využití biomasy
 • energeticky soběstačné regiony
 • udržitelnost energetiky z hlediska ekonomické, environmentální a sociální
 • popularizace a mobilizace stakeholderů v tvorbě strategických dokumentů
 • návrh indikátorů pro hodnocení opatření pro podporu bioekonomiky
Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

 • strategie využití koncepce Průmysl 4.0 v malých a středních podnicích zejména nováčků
 • hodnocení přínosů implementace koncepce Industry 4.0.
 • přenos dobré praxe
Ekonomie

Ekonomie

 • řízení výkonnosti výzkumu a vývoje v malých a středních podnicích
 • transfer inovací do praxe a zpracování případových studií
 • komplexní hodnocení výzkumu, vývoje a inovací z hlediska ekonomického, environmentální a sociálního pro rozvoj malých a středních podniků
 • řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, řízení znalostního kapitálu
Doprava

Doprava

 • environmentálně, sociálně a ekonomicky příznivá doprava
 • využití obnovitelných zdrojů v dopravě

17

let působení

9

úspěšných projektů

Náš tým

Kdo stojí za AVO o.p.s.

Ing. Libor Kraus

ředitel

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

Manažer VaV projektů

Doc. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Expert a Senior Researcher

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Expert a Senior Researcher

Dagmar Doleželová, MBA

Podpora VaV pracovníků

Ing. Karel Mráček, CSc.

Expert a Senior Researcher

SPOLUPRACUJEME

TAČR
TAČR
ČTPRB
ČTPRB
MPO
MPO
VUPI
VUPI
MŠMT
MŠMT