Historie

  • 2003 – vznik
  • 2004 – 2007 - analýza účinnosti nástrojů a forem přímé a nepřímé podpory výzkumu a vývoje
  • 2007 - Metodika OPPI – Potenciál
  • 2009 - Analýza pro založení TAČR
  • 2011 – 2014 kontaktní organizace pro mezinárodní spolupráce sítě NINET
  • 2012 – 2016 odborná podpora transferu technologii, popularizace VaV (OP VK)
  • 2011 – 2017 podpora strategických dokumentů technologických platforem AVO a ČTPRB
  • 2013+ výzkumné a vývojové aktivity metodické podpory MSP v oblasti VaV
  • 2018+ ETA TL02000356 - tvorba mapy jako nabídky výzkumných organizací a metodiky řízení a hodnocení přínosů spolupráce mezi výzkumnou organizací a podnikatelským sektorem  
  • 2020 - ETA